ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
ΕΤΟΣ 2018
11/12/2018 - Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
06/06/2018 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29/01/2018 - Γνωστοποίηση νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
ΕΤΟΣ 2017
07/07/2017 - Γνωστοποίηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
03/07/2017 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2017
30/06/2017 - Σχέδιο Προτεινομένων Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2017
06/06/2017 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2016
06/06/2016 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2015
21/07/2015 - Γνωστοποίηση νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
01/07/2015 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
05/06/2015 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
23/03/2015 - Γνωστοποίηση νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
03/02/2015 - Γνωστοποίηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΤΟΣ 2014
25/07/2014 - Γνωστοποίηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
05/07/2014 - Γνωστοποίηση Αλλαγής Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου
30/06/2014 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/05/2014 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2013
28/06/2013 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/05/2013 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
27/03/2013 - Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς
ΕΤΟΣ 2012
03/09/2012 - Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς
02/07/2012 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
01/06/2012 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
10/02/2012 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
19/01/2012 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΕΤΟΣ 2011
28/06/2011 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
14/06/2011 - Ανακοίνωση Θανάτου Προέδρου Τζαννετέα Χρήστου
08/06/2011 - Γνωστοποίηση Αλλαγής Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
31/05/2011 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 
     Copyright © 2015  -  IT MOUZAKIS GROUP®